loader

בתי קברות של מינסק

בחרו בית עלמין להזמנת שירותי טיפול יפוי קברים

השירותים שלנו

חיפושים אחרי מקום הקבורה אזוב
צילום, הסרטה והערכת מצב של הקבורה
ניקוי חד-פעמי של מקום הקבורה
ניקוי וטיפול מסביב לשנה
הנחת פרחים טריים לכבוד יום השנה או אזכרה
125 USD
צביעה של גדר מתכת
60 USD
ריענון של הכותרת על פני המצבה
265 USD
הצבת גדר מתכת
105 USD
החלפת מדליון עם הצילום הנפטר
140 USD
יישור מצבה
50 USD
חידוש רוגם (תל קבורה)
155 USD
נטיעת מדשאה
45 USD
נטיעת שיחי נוי
140 USD
זריית חצץ מסביב למצבה
125 USD
זריית חול

בתי קברות ליד מינסק

Spatolya LLC.. PAN: 691146549

Registered by the Cherven regional executive committee

Belarus, Minsk region, Cherven, K. Marksa st., 39, office 1

מצב עבודה-מסביב לשעון

+375 44 535-84-54

info@grave.by