loader

בתי קברות של קלימביצ'י

בחרו בית עלמין להזמנת שירותי טיפול יפוי קברים
ארתסמאוכא
מחוז משנה קלימביצ'י
בארסאיצה
מחוז משנה קלימביצ'י
סכאא ב״דא
מחוז משנה קלימביצ'י
האליתסכאא מזא
מחוז משנה קלימביצ'י
האליתסכאע
מחוז משנה קלימביצ'י
הירעעיצה
מחוז משנה קלימביצ'י
זאידאוכא
מחוז משנה קלימביצ'י
זימניתס
מחוז משנה קלימביצ'י
סכאע
מחוז משנה קלימביצ'י
מאכעעיצה
מחוז משנה קלימביצ'י
מאכעעיצה
מחוז משנה קלימביצ'י
״ר'עיצה
מחוז משנה קלימביצ'י
מיכאלאעוכא
מחוז משנה קלימביצ'י
פעראאלסהנא
מחוז משנה קלימביצ'י
ר״דנא-לבזהא
מחוז משנה קלימביצ'י
סתאר סתאנ
מחוז משנה קלימביצ'י
תסימאנאא
מחוז משנה קלימביצ'י
קונוחובקה
מחוז משנה קלימביצ'י
טרסוביץ'
מחוז משנה קלימביצ'י
אגמים
מחוז משנה קלימביצ'י
לדשניה
מחוז משנה קלימביצ'י
מילוסלביצ'י
מחוז משנה קלימביצ'י
מילוסלביצ'י
מחוז משנה קלימביצ'י
הוסרקה
מחוז משנה קלימביצ'י
בוכובקה
מחוז משנה קלימביצ'י
דורוגין
מחוז משנה קלימביצ'י
בלשין
מחוז משנה קלימביצ'י
מקייביצ'י
מחוז משנה קלימביצ'י
בוריסוביץ'
מחוז משנה קלימביצ'י
להקות
מחוז משנה קלימביצ'י
סמיונובקה
מחוז משנה קלימביצ'י
לוביאנקה
מחוז משנה קלימביצ'י
סובולבקה
מחוז משנה קלימביצ'י
בודלובקה
מחוז משנה קלימביצ'י
ציפורן
מחוז משנה קלימביצ'י

השירותים שלנו

חיפושים אחרי מקום הקבורה אזוב
צילום, הסרטה והערכת מצב של הקבורה
ניקוי חד-פעמי של מקום הקבורה
ניקוי וטיפול מסביב לשנה
הנחת פרחים טריים לכבוד יום השנה או אזכרה
155 USD
צביעה של גדר מתכת
90 USD
ריענון של הכותרת על פני המצבה
300 USD
הצבת גדר מתכת
140 USD
החלפת מדליון עם הצילום הנפטר
170 USD
יישור מצבה
85 USD
חידוש רוגם (תל קבורה)
185 USD
נטיעת מדשאה
75 USD
נטיעת שיחי נוי
170 USD
זריית חצץ מסביב למצבה
155 USD
זריית חול

בתי קברות ליד קלימביצ'י

Spatolya LLC.. PAN: 691146549

Registered by the Cherven regional executive committee

Belarus, Minsk region, Cherven, Sovetskaya st., 47, room 7B

מצב עבודה-מסביב לשעון

+375 44 535-84-54

info@grave.by