loader

בתי קברות של הורקי

בחרו בית עלמין להזמנת שירותי טיפול יפוי קברים
הלינ'כאא
מחוז משנה הורקי
ה״לידוכא
מחוז משנה הורקי
דבראא
מחוז משנה הורקי
ז״בר
מחוז משנה הורקי
לענינא
מחוז משנה הורקי
סתאראסעללע
מחוז משנה הורקי
מאתס״ת
מחוז משנה הורקי
מאסעעא
מחוז משנה הורקי
סאלעתס
מחוז משנה הורקי
אוסאנכא
מחוז משנה הורקי
אוסאנכא
מחוז משנה הורקי
פאנכראתאוכא
מחוז משנה הורקי
פאפכוכא-״ל'אסהנא
מחוז משנה הורקי
רעכתא
מחוז משנה הורקי
סאלעתס
מחוז משנה הורקי
כהאלמ
מחוז משנה הורקי
סתאנ
מחוז משנה הורקי
ת״סהכאא
מחוז משנה הורקי
סהסהאא
מחוז משנה הורקי
וולובצי
מחוז משנה הורקי
הרים
מחוז משנה הורקי
קמנקה
מחוז משנה הורקי
סוקולבו
מחוז משנה הורקי
גולישינו
מחוז משנה הורקי
סנקובו
מחוז משנה הורקי
שברובקה
מחוז משנה הורקי
שאריפ לארג'
מחוז משנה הורקי
שריפובסקו
מחוז משנה הורקי
שאריפ קטן
מחוז משנה הורקי
מסאליקי
מחוז משנה הורקי
לוגיני
מחוז משנה הורקי
מורוזובו הגדול
מחוז משנה הורקי
מיקולינו
מחוז משנה הורקי
טורישצ'בו
מחוז משנה הורקי
לוק
מחוז משנה הורקי
חודורובקה
מחוז משנה הורקי
ניקולנקה-צ'יסטיקי
מחוז משנה הורקי
ז'בלצ'בקה
מחוז משנה הורקי
אולחובץ
מחוז משנה הורקי
סככות
מחוז משנה דריבין
רָחָב
מחוז משנה הורקי
פוליונקה
מחוז משנה הורקי
טימוחובקה
מחוז משנה הורקי
דושקי
מחוז משנה הורקי
צ'פלינקה
מחוז משנה הורקי
אוליאשינו
מחוז משנה הורקי
סחרובקה
מחוז משנה הורקי
נז'קובו
מחוז משנה הורקי
פיליפובו
מחוז משנה הורקי
Kurtases
מחוז משנה הורקי
מקרובקה
מחוז משנה הורקי
שלוחנובקה
מחוז משנה הורקי
קוטלבו
מחוז משנה הורקי

השירותים שלנו

חיפושים אחרי מקום הקבורה אזוב
צילום, הסרטה והערכת מצב של הקבורה
ניקוי חד-פעמי של מקום הקבורה
ניקוי וטיפול מסביב לשנה
הנחת פרחים טריים לכבוד יום השנה או אזכרה
155 USD
צביעה של גדר מתכת
90 USD
ריענון של הכותרת על פני המצבה
300 USD
הצבת גדר מתכת
140 USD
החלפת מדליון עם הצילום הנפטר
170 USD
יישור מצבה
85 USD
חידוש רוגם (תל קבורה)
185 USD
נטיעת מדשאה
75 USD
נטיעת שיחי נוי
170 USD
זריית חצץ מסביב למצבה
155 USD
זריית חול

בתי קברות ליד הורקי

Spatolya LLC.. PAN: 691146549

Registered by the Cherven regional executive committee

Belarus, Minsk region, Cherven, Sovetskaya st., 47, room 7B

מצב עבודה-מסביב לשעון

+375 44 535-84-54

info@grave.by